अध्यक्ष जिल्हा केंद्र

मा. विलास पानखेडे, अध्यक्ष, जिल्हा केंद्र - परभणी
ठिकाण : ९-राखण योगक्षेम कॉलनी, विसावा कॉर्नर, जिंतूर रोड, परभणी - ४३१ ४०१
फोन : 9422851511 / 9912740999
ईमेल :  vijaykanhekar@gmail.com

कार्यसमिती

मा. श्री. विलास पानखेडे

अध्यक्ष

मा. सौ. भावनाताई नखाते

उपाध्यक्ष

मा. श्री. विजय कान्हेकर

सचिव

मा. श्री. बाळासाहेब फुलारी

कोषाध्यक्ष

मा. श्री. किरण सोनटक्के

सदस्य

श्रीमती विशाला पट्टनम

सदस्या

मा. श्री. अरुण चव्हाळ

सदस्य

मा. श्री. नितीन लोहोट

सदस्य

श्रीमती मनीषा केंद्रे

सदस्या

निमंत्रित

श्री. सोपानराव अवचार

श्री. रमेश जाधवर

मार्गदर्शक

श्री. कांतराव देशमुख

श्री. इंद्रजीत भालेराव

श्री. आसाराम लोमटे

कार्य क्षेत्र समन्वयक [जिल्हा]

संजय मुंढे

कार्य क्षेत्र : 

आरोग्य

विलास वाकडीकर

कार्य क्षेत्र : 

दिव्यांग

कु. मनिषा केंद्रे

कार्य क्षेत्र : 

महिला

Sumant Wagh

कार्य क्षेत्र : 

युवा

कार्य क्षेत्र समन्वयक [मध्यवर्ती कार्यालय]

योगेश कुदळे

कार्य क्षेत्र : 

शिक्षण

दीपिका शेरखाने- व्हटकर

कार्य क्षेत्र : 

आरोग्य, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक

दिगंबर आचार्य

कार्य क्षेत्र : 

महिला

संतोष बाबुराव मेकाळे

कार्य क्षेत्र : 

युवा